Clinical practice guidelines for autoimmune hepatitis

Hiromasa Ohira, Atsushi Takahashi, Mikio Zeniya, Masanori Abe, Teruko Arinaga-Hino, Satoru Joshita, Akinobu Takaki, Nobuhiro Nakamoto, Jong Hon Kang, Yoshiyuki Suzuki, Tsuyosi Sogo, Ayano Inui, Kazuhiko Koike, Kenichi Harada, Yasunari Nakamoto, Yasuteru Kondo, Takuya Genda, Koichi Tsuneyama, Tsuyoshi Matsui, Atsushi Tanaka

研究成果: Article査読

4 被引用数 (Scopus)
本文言語English
ページ(範囲)571-585
ページ数15
ジャーナルHepatology Research
52
7
DOI
出版ステータスPublished - 2022 7月

ASJC Scopus subject areas

  • 肝臓学
  • 感染症

引用スタイル