Comparative, Well-Controlled Study on Ampicillin Suppository (Ks-R 1) with Oral Form of Ampicillin on Urinary Tract Infections

Ryochi Fujii, Tatsuhiko Shinozaki, Hidenori Meguro, Osamu Arimasu, Keiko Izumi, Mitsuru Osano, Tadao Oikawa, Hiroyuki Shiro, Keisuke Sunakawa, Satoshi Iwata, Yoshitake Sato, Yoshikiyo Toyonaga, Morimasa Sugita, Naoichi Iwai, Haruhi Nakamura, Michihiro Katayama, Yoichi Taneda, Kuniyoshi Kuno, Tadafumi Nishimura, Toshio TakashimaKazuo Tabuki, Michio Takagi, Shigeyuki Aoki, Takashi Motohiro, Tamotsu Fujimoto, Tohru Nishiyama, Kaoru Tominaga, Fumio Yamashita, Mikihisa Tanaka, Yoshio Takasaki, Shinichi Takenaka, Takayuki Nagai, Takashi Shimohida, Yozo Yoshinaga, Shigemi Oki, Kohtoku Ohyama, Nobuhiko Takajo, Kiyotaka Nagayama, Yutaka Ishikawa, Koji Matsumoto, Hisaaki Araki

研究成果: Article査読

3 被引用数 (Scopus)
本文言語English
ページ(範囲)476-492
ページ数17
ジャーナルthe japanese journal of antibiotics
40
3
DOI
出版ステータスPublished - 1987
外部発表はい

ASJC Scopus subject areas

  • 微生物学(医療)
  • 薬理学(医学)
  • 感染症

引用スタイル