Correction to: Japan Society of Clinical Oncology Clinical Practice Guidelines 2017 for fertility preservation in childhood, adolescent, and young adult cancer patients: part 2 (International Journal of Clinical Oncology, (2022), 27, 2, (281-300), 10.1007/s10147-021-02076-7)

Akiko Tozawa, Fuminori Kimura, Yasushi Takai, Takeshi Nakajima, Kimio Ushijima, Hiroaki Kobayashi, Toyomi Satoh, Miyuki Harada, Kohei Sugimoto, Shigehira Saji, Chikako Shimizu, Kyoko Akiyama, Hiroko Bando, Akira Kuwahara, Tatsuro Furui, Hiroshi Okada, Koji Kawai, Nobuo Shinohara, Koichi Nagao, Michio KitajimaSouichi Suenobu, Toshinori Soejima, Mitsuru Miyachi, Yoko Miyoshi, Akihiro Yoneda, Akihito Horie, Yasushi Ishida, Noriko Usui, Yoshinobu Kanda, Nobuharu Fujii, Makoto Endo, Robert Nakayama, Manabu Hoshi, Tsukasa Yonemoto, Chikako Kiyotani, Natsuko Okita, Eishi Baba, Manabu Muto, Iwaho Kikuchi, Ken ichirou Morishige, Koichiro Tsugawa, Hiroyuki Nishiyama, Hajime Hosoi, Mitsune Tanimoto, Akira Kawai, Kazuhiko Sugiyama, Narikazu Boku, Masato Yonemura, Naoko Hayashi, Daisuke Aoki, Nao Suzuki, Yutaka Osuga

研究成果: Comment/debate査読

抄録

The article, Japan Society of Clinical Oncology Clinical Practice Guidelines 2017 for fertility preservation in childhood, adolescent, and young adult cancer patients: part 2 written by Akiko Tozawa, Fuminori Kimura, Yasushi Takai, Takeshi Nakajima, Kimio Ushijima, Hiroaki Kobayashi, Toyomi Satoh, Miyuki Harada, Kohei Sugimoto, Shigehira Saji, Chikako Shimizu, Kyoko Akiyama, Hiroko Bando, Akira Kuwahara, Tatsuro Furui, Hiroshi Okada, Koji Kawai, Nobuo Shinohara, Koichi Nagao, Michio Kitajima, Souichi Suenobu,Toshinori Soejima, Mitsuru Miyachi, Yoko Miyoshi, Akihiro Yoneda, Akihito Horie,Yasushi Ishida, Noriko Usui, Yoshinobu Kanda, Nobuharu Fujii, Makoto Endo, Robert Nakayama, Manabu Hoshi, Tsukasa Yonemoto, Chikako Kiyotani, Natsuko Okita, Eishi Baba, Manabu Muto, Iwaho Kikuchi, Ken‑ichirou Morishige, Koichiro Tsugawa, Hiroyuki Nishiyama, Hajime Hosoi, Mitsune Tanimoto, Akira Kawai, Kazuhiko Sugiyama, Narikazu Boku, Masato Yonemura, Naoko Hayashi, Daisuke Aoki, Nao Suzuki, Yutaka Osuga was originally published Online First without Open Access.

本文言語English
ページ(範囲)635-637
ページ数3
ジャーナルInternational Journal of Clinical Oncology
27
3
DOI
出版ステータスPublished - 2022 3月

ASJC Scopus subject areas

  • 外科
  • 血液学
  • 腫瘍学

フィンガープリント

「Correction to: Japan Society of Clinical Oncology Clinical Practice Guidelines 2017 for fertility preservation in childhood, adolescent, and young adult cancer patients: part 2 (International Journal of Clinical Oncology, (2022), 27, 2, (281-300), 10.1007/s10147-021-02076-7)」の研究トピックを掘り下げます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。

引用スタイル