[Curriculum for the board certified nephrologist (internal medicine)].

Hirokazu Imai, Toshiaki Monkawa, Takashi Wada, Yoshihide Fujigaki, Takafumi Ito, Yoshihiko Kanno, Hideyasu Kiyomoto, Masami Matsumura, Mamiko Ohara, Chie Saito, Keiko Uchida, Takashi Yasuda, Atsuhiro Yoshida

研究成果: Article査読

本文言語English
ページ(範囲)1074-1138
ページ数65
ジャーナルNihon Jinzo Gakkai shi
53
8
出版ステータスPublished - 2011
外部発表はい

ASJC Scopus subject areas

  • 腎臓病学

引用スタイル