Editors note

Shinichi Fujimoto, Hirotoshi Hamaguchi, Tadashi Hattori, Ko Ichihashi, Osamu Ishizuka, Takahide Ito, Akira Kisanuki, Hideo Kobayashi, Sayuki Kobayashi, Atsushi Komatsu, Yasuki Maeno, Kohji Masuda, Kei Miyakoshi, Takashi Mochizuki, Soichi Mugiya, Hiroshi Nakajima, Michiya Natori, Yoshio Naya, Kiyoshi Ogura, Nobuyuki OhteYoshihiro Semoto, Kazuhiro Shimamoto, Michihiro Suwa, Ryo Suzuki, Etsuo Takada, Kimiyo Takagi, Hirofumi Taki, Masaaki Uematsu, Shiro Yamachika, Tokunori Yamamoto, Hidemitsu Yasuda, Shin Yoshizawa

研究成果: Editorial査読

本文言語English
ページ(範囲)293
ページ数1
ジャーナルJournal of Medical Ultrasonics
39
4
DOI
出版ステータスPublished - 2012 10月
外部発表はい

ASJC Scopus subject areas

  • 放射線学、核医学およびイメージング

引用スタイル