Gastroenterological surgery: esophagus

Yuko Kitagawa, Hitoshi Idani, Haruhiro Inoue, Harushi Udagawa, Ichiro Uyama, Harushi Osugi, Natsuya Katada, Hiroya Takeuchi, Yasunori Akutsu, Shinya Asami, Ken Ishikawa, Akihiko Okamura, Taiki Ono, Fumihiko Kato, Toshiki Kawabata, Koichi Suda, Tomoko Takesue, Tsuyoshi Tanaka, Mai Tsutsui, Kei HosodaSatoru Matsuda, Tatsuo Matsuda, Mariko Mani, Tatsuya Miyazaki

研究成果: Article査読

3 被引用数 (Scopus)
本文言語English
ページ(範囲)114-124
ページ数11
ジャーナルAsian journal of endoscopic surgery
8
2
DOI
出版ステータスPublished - 2015 5月 1
外部発表はい

ASJC Scopus subject areas

  • 消化器病学
  • 外科

引用スタイル