Low diversity of gut microbiota in the early phase of post-bone marrow transplantation increases the risk of chronic graft-versus-host disease

Tatsuya Konishi, Shinsuke Kusakabe, Akihisa Hino, Kyoko Inamoto, Kota Yoshifuji, Yuko Kiridoshi, Kozue Takeshita, Satoshi Sasajima, Takashi Toya, Aiko Igarashi, Yuho Najima, Takeshi Kobayashi, Noriko Doki, Daisuke Motooka, Shota Nakamura, Masahiro Suyama, Wataru Suda, Atsushi Shiota, Koji Atarashi, Masahira HattoriKenya Honda, Takafumi Yokota, Kazuteru Ohashi, Hirohiko Shibayama, Kentaro Fukushima, Kazuhiko Kakihana

研究成果: Article査読

2 被引用数 (Scopus)
本文言語English
ページ(範囲)1728-1731
ページ数4
ジャーナルBone Marrow Transplantation
56
7
DOI
出版ステータスPublished - 2021 7月

ASJC Scopus subject areas

  • 血液学
  • 移植

引用スタイル