Pharmacokinetics and clinical studies on aztreonam in neonates and premature infants (the first report)

Fujii Ryochi, Sakata Hiroshi, Hiramoto Azuma, Inyaku Fumie, Azagami Shiro, Shiro Hiroyuki, Sunakawa Keisuke, Iwata Satoshi, Nakazawa Susumu, Sato Hajime, Niino Kenji, Toyonaga Yoshikiyo, Kawamura Ken-Ichi, Suzuki Masaharu, Nomura Toyoki, Iwai Naoichi, Taneda Yoh-Ichi, Maki Takako, Ozaki Takao, Tauchi NobuoOhkura Kan-Etsu, Motohiro Takashi, Tanaka Hiroya, Shimomura Hiroshi, Yura Jiro, Yagisawa Morimasa, Hashira Shintaro, Kakehashi Hitoshi, Mori Yoshiki, Isohata Eiichi, Ishizuka Yugo, Narita Akira, Sugita Morimasa, Seo Kiwamu, Kojima Masamitsu, Inamochi Hideki, Nakamura Haruhi, Matsui Shoji, Ichikawa Takayuki, Tabuki Kazuo, Matsuda Tadashi, Koga Tatsuhiko, Fukuda Masafumi, Miyano Takeshi, Suzuki Tatsuya, Tajima Takeshi, Fujita Kozo, Mori Yoshiki, Oikawa Tadao, Saito Nobuo, Suzuki Hiroyuki, Nakamura Hironori, Arai Shojiro, Nigami Hiroyuki, Sakata Yasutaka, Inoguchi Shunji, Kimura Koh-Ichiro, Hashimoto Takashi, Meguro Hidenori, Murono Ko-Ichi, Maruyama Shizuo, Osano Mitsuru, Nakazawa Shin-Ichi, Kamiya Hitoshi, Yamakawa Masaru, Ishimoto Kohji, Tsuji Yoshiro, Nakamura Tsukasa, Abe Toshiaki, Kaeriyama Masato, Matsumoto Kimiko, Sakurai Minoru, Kuroki Shigekazu, Yamashita Fumio, Shimizu Yasunobu, Oka Toshiaki, Nakanishi Yoshiko, Haruta Tsunekazu, Minami Munehito, Yoshioka Hajime, Kamiya Yasuhiro, Narita Hiroshi, Tsuruga Nobuatsu

研究成果: Article査読

1 被引用数 (Scopus)

抄録

Pharmacokinetics and clinical study of aztreonam (AZT) in neonates and premature infants were conducted with the following results:1. Pharmacokinetics(1) Serum concentrations of AZT at 30 minutes after one-shot intravenous injection of 10 mg/kg and 20 mg/kg to neonates including premature infants were 20.6-26.6g/ml and 38.5-46.4 jug/ml, respectively, and decreased thereafter. A dose response was observed in the serum concentrations with administration of AZT 10 mg/kg and 20 mg/kg.

本文言語English
ページ(範囲)543-562
ページ数20
ジャーナルthe japanese journal of antibiotics
43
3
DOI
出版ステータスPublished - 1990
外部発表はい

ASJC Scopus subject areas

  • 微生物学(医療)
  • 薬理学(医学)
  • 感染症

フィンガープリント

「Pharmacokinetics and clinical studies on aztreonam in neonates and premature infants (the first report)」の研究トピックを掘り下げます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。

引用スタイル