Plasmapheresis therapy has no triglyceride-lowering effect in patients with hypertriglyceridemic pancreatitis

Kyohei Miyamoto, Masayasu Horibe, Masamitsu Sanui, Mitsuhito Sasaki, Daisuke Sugiyama, Seiya Kato, Takahiro Yamashita, Takashi Goto, Eisuke Iwasaki, Kunihiro Shirai, Kyoji Oe, Hirotaka Sawano, Takuya Oda, Hideto Yasuda, Yuki Ogura, Kaoru Hirose, Katsuya Kitamura, Nobutaka Chiba, Tetsu Ozaki, Taku OshimaTomonori Yamamoto, Keiji Nagata, Tetsuya Mine, Koji Saito, Motohiro Sekino, Tomoki Furuya, Naoyuki Matsuda, Mineji Hayakawa, Takanori Kanai, Toshihiko Mayumi

研究成果: Letter査読

26 被引用数 (Scopus)
本文言語English
ページ(範囲)949-951
ページ数3
ジャーナルIntensive Care Medicine
43
6
DOI
出版ステータスPublished - 2017 6月 1

ASJC Scopus subject areas

  • 集中医療医学

引用スタイル