Preface

Yoshiyuki Yokogawa, Satoshi Hayakawa, Hiroaki Imai, Masakazu Kawashita, Toshiki Miyazaki, Masanori Kikuchi, Masahiro Yoshimura, Astushi Nakahira

研究成果: Editorial査読

本文言語English
ページ(範囲)P9
ジャーナルNippon Seramikkusu Kyokai Gakujutsu Ronbunshi/Journal of the Ceramic Society of Japan
121
1417
出版ステータスPublished - 2013 9月

ASJC Scopus subject areas

  • セラミックおよび複合材料
  • 化学 (全般)
  • 凝縮系物理学
  • 材料化学

引用スタイル