SEMA4A promotes eosinophil survival and contributes to eosinophil-mediated allergic diseases

Yohei Maeda, Takeshi Tsuda, Yoshito Takeda, Shohei Koyama, Yoshitomo Hayama, Satoshi Nojima, Tetsuya Kimura, Daisuke Ito, Hyota Takamatsu, Sujin Kang, Masayuki Nishide, Keiko Morimoto, Takashi Hosokawa, Yuhei Kinehara, Yasuhiro Kato, Takeshi Nakatani, Kazuya Takeda, Masaki Hayama, Sho Obata, Hitoshi AkazawaTakashi Shikina, Hidenori Inohara, Atsushi Kumanogoh

研究成果: Letter査読

4 被引用数 (Scopus)
本文言語English
ページ(範囲)274-276
ページ数3
ジャーナルAllergology International
68
2
DOI
出版ステータスPublished - 2019 4月

ASJC Scopus subject areas

  • 免疫アレルギー学

引用スタイル