[The JAID/JSC Guideline to Clinical Management of Infectious Diseases (Respiratory infections)].

Keiichi Mikasa, Nobuki Aoki, Yosuke Aoki, Shuichi Abe, Satoshi Iwata, Kazunobu Ouchi, Kei Kasahara, Junichi Kadota, Naoki Kishida, Osamu Kobayashi, Hiroshi Sakata, Masahumi Seki, Hiroki Tsukada, Yutaka Tokue, Fukumi Nakamura-Uchiyama, Futoshi Higa, Koichi Maeda, Katsunori Yanagihara, Koichiro Yoshida, Association for infectious diseases Japanese Association for infectious diseases

研究成果: Article査読

4 被引用数 (Scopus)
本文言語English
ページ(範囲)1-109
ページ数109
ジャーナルKansenshōgaku zasshi. The Journal of the Japanese Association for Infectious Diseases
88
1
DOI
出版ステータスPublished - 2014 1月
外部発表はい

ASJC Scopus subject areas

  • 医学一般

引用スタイル