The Japanese Clinical Practice Guideline for acute kidney injury 2016

Kent Doi, Osamu Nishida, Takashi Shigematsu, Tomohito Sadahiro, Noritomo Itami, Kunitoshi Iseki, Yukio Yuzawa, Hirokazu Okada, Daisuke Koya, Hideyasu Kiyomoto, Yugo Shibagaki, Kenichi Matsuda, Akihiko Kato, Terumasa Hayashi, Tomonari Ogawa, Tatsuo Tsukamoto, Eisei Noiri, Shigeo Negi, Koichi Kamei, Hirotsugu KitayamaNaoki Kashihara, Toshiki Moriyama, Yoshio Terada, Kiyoshi Mori, Yoshihiro Taniyama, Shu Wakino, Hideo Yasuda, Shinji Kume, Tadashi Sofue, Kiichiro Fujisaki, Hideaki Shima, Koji Tomori, Taro Horino, Yusuke Watanabe, Hiroki Hayashi, Takeshi Moriguchi, Kazuto Yamashita, Ryota Inokuchi, Kensuke Nakamura, Yoshitaka Hara, Kengo Furuichi, Sho Sasaki, Takayuki Tsuji, Hiroyuki Yamada, Sayoko Yonemoto, Taka Aki Nakada, Noriyuki Hattori, Tetsushi Yamashita, Zentaro Kiuchi, Mariko Sawada, Masaki Takahashi, Masanori Tani, Yusuke Nakazawa, Masaki Nunoyama, Tsuguya Fukui, Seiichi Matsuo, Shoichi Maruyama, Motoko Yanagita, Kazuhiko Tsuruya

研究成果: Article査読

2 被引用数 (Scopus)

抄録

Acute kidney injury (AKI) is a syndrome which has a broad range of etiologic factors depending on different clinical settings. Because AKI has significant impacts on prognosis in any clinical settings, early detection and intervention are necessary to improve the outcomes of AKI patients. This clinical guideline for AKI was developed by a multidisciplinary approach with nephrology, intensive care medicine, blood purification, and pediatrics. Of note, clinical practice for AKI management which was widely performed in Japan was also evaluated with comprehensive literature search.

本文言語English
論文番号36
ジャーナルRenal Replacement Therapy
4
1
DOI
出版ステータスPublished - 2018 9月 10

ASJC Scopus subject areas

  • 腎臓病学
  • 泌尿器学
  • 移植

フィンガープリント

「The Japanese Clinical Practice Guideline for acute kidney injury 2016」の研究トピックを掘り下げます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。

引用スタイル